İstanbul Özel Okullar, Ankara Özel Okullar, İzmir Özel Okullar ve daha fazlası hepsi burada.

Sevgi Koleji

Eklenme Tarihi: 28 Ekim 2010, 13:06 | Ekleyen: Fahrettin Namoğlu | Kategoriler: Anaokulu, Ankara Özel Okullar, Liseler, İlköğretim Okulları | Etiketler: , , , , , , , | Yorum yok. »

Sevgi Koleji Hakkında:

TARİHÇE

Kolejimiz 1995-1996 eğitim-öğretim yılında hizmete başlamış olup, Türk Milli Eğitimi’nin Temel Kanunu’nda ifadesini bulan;

“1- Atatürk İlke ve Inkılaplarına, Anayasa’da ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkeler dayanan, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
2- Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş birdünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve hür teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.

3- İlgili, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek; bilgi, beceri, davranışları ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,
kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.” şeklindeki Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte ve sürekli olarak öğrenci sayısını artırmaktadır. Süratle gelişen bilgi ve teknolojinin gerisinde kalmadan
ve bunlara yön verebilen; araştırmacı niteliğini kazanmış ve her alanda söz sahibi olabilecek bireyler yetiştirmek arzusundayız.
Bütün bunları yaparken insan sevgisi, saygı, hoşgörü ile dolu, barışı ve milli, manevi değerleri yücelten, kıymet veren, kendisi ve toplumla barışık birer fert olma özelliğini verme çabası içerisindeyiz.
Öğrencilerimizin; başarıya ulaşan, ulaştığı başarıyı hizmete dönüştüren insanlar olabilmeleri de beden, zihin, ahlak, ruh, ve duygu bakımlarından sağlıklı olarak yetişmelerine,
olumlu bir kişilik oluşturup bu kişiliği oturtmalarına bağlıdır. Bu özelliklere sahip kişiliklerini oluşturuken Mevlana, Yunus, İbn-i Sina misali sevgiyi,
bilimi özümsemiş, o felsefeyi yakalamış öğrenciler yetiştirmek eğitim anlayışımızın temelidir.
Okulumuz; Özel Sevgi Lisesi hazırlık sınıfı ve 9-11′inci sınıflardan ve Özel Sevgi İlköğretim Okulu, anasınıfı (5-6 yaş), 1-8′inci sınıflardan oluşmaktadır. Sınıflarda; yabancı dil (ingilizce),
VCD, televizyon, projeksiyon ve bilgisayar destekli bir eğitim ve öğretim verilmektedir.

Öğrencilerimiz derslerini; ferah, aydınlık, pırıl pırıl sınıfların yanında bilgisayar laboratuvarı, fen bilgisi ve fen bilimleri laboratuvarı, resim ve müzik atölyeleri, sosyal bilimler odası,
beden eğitimi salonları, bilgisayar destekli sunum odalarında uygulamalı olarak yapılamaktadır. Bunların dışında geniş bir yemekhane ve kantin bulunmaktadır.

Okulumuzda bilgisayar laboratuvarlarıyla, gelişmiş fen bilimleri laboratuvarlarıyla bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak oluşturulan ve bilgisayar destekli eğitim-öğretim sağlayan
sunum odalarıyla modern bir şekilde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konularında; uygulamalı projeler geliştirmekte, internet
üzerinden bilim adamlarımızla sürekli dialog kurmakta, proje raporlarını okulumuzun WEB sitesinde yayınlamakta ve bilimsel toplantılarda sunmaktadırlar. Bütün sınıfın birlikte yürüttüğü
proje çalışmalarının genel hedefleri; bilimsel düşünme kabiliyetini kazanmış ve kendi vizyonunun oluşmasını sağlayacak temel unsurları kavramış olan geleceğin liderlerini, bilim adamlarını ve
uzmanlarını yetiştirmektir.

Bilimsel ölçme-değerlendirme, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriyle, öğrencilerimizin her yönleriyle ilgilenilmekte ve bütün sorunlarını okul rehber öğretmeni ile paylaşarak çözmektedirler.

Öğrencilerimiz bir aile sıcaklığı ve sevgi ortamı içerisinde sağlıklı bir öğrenci-öğretmen diyaloğu ile eğitim-öğretim görmekte ve buz pateni, yüzme, atletizm, jimlastik, basketbol, halk oyunları,
tiyatro, drama, santranç vb. birçok sosyo-kültürel etkinliklere katılmaktadırlar.

İlgilerinizden dolayı teşekkür ederim.

Gerekli Bilgiler:

  • Adres: Turan Güneş Bulvarı No:146 Oran-Çankaya/ANKARA
  • Telefon: 0 (312) 491 08 04 (Pbx) Fax: 0 (312) 491 08 06
  • Websitesi: http://www.sevgi.k12.tr/Görüşlerinizi Yazın