İstanbul Özel Okullar, Ankara Özel Okullar, İzmir Özel Okullar ve daha fazlası hepsi burada.

ÖDTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

Eklenme Tarihi: 28 Ekim 2010, 12:13 | Ekleyen: Fahrettin Namoğlu | Kategoriler: Ankara Özel Okullar, Denizli Özel Okullar, Kayseri Özel Okullar, Liseler, Mersin Özel Okullar, İlköğretim Okulları | Etiketler: , , , , , , , | Yorum yok. »

ÖDTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Hakkında:

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizi, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

DEĞERLERİMİZ

 • İletişim – Paylaşım
 • Gelişim
 • Yaratıcılık ve Üretkenlik
 • Öncülük ve Liderlik
 • Sorumluluk ve Duyarlılık
 • Şeffaflık – Güven – Özgüven
 • Kendini Gerçekleştirme
 • Atatürkçü Düşünce

İletişim – Paylaşım

 • Kurum içindeki ve dışındaki tüm paydaşlarımız karşılıklı olarak tutarlı ve sürekli bir biçimde bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar; öneri sistemlerine etkin olarak katılırlar.
 • Tüm paydaşlar arasında uyumlu bir bağ kurulacak şekilde iletişim kanalları oluşturulur; “Açık Kapı” politikası uygulanır.
 • Çalışanlar arasında oluşturulan güven ortamı ile görüş ve önerilerin paylaşımı sağlanır.
 • Ekip çalışması önemsenir ve buna uygun ortamlar yaratılır.

Öncülük ve Liderlik

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları eğitim sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla diğer kuruluşlara örnek olur. Sektöründe yol gösterici, güdüleyici ve ışık tutucudur.
 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları sağlanan fiziksel çevre koşulları ve çok yönlü olanaklarla öğrencilerinin kendilerini geliştirebileceği bir öğrenme merkezi kimliği ile başka okullara örnek ve önder olur.
 • Okullarımız sektörde öncülük ederken; liderlerimiz de yeni fikirlerini ve hayallerini uygun ortamlara taşıyan, paylaşan, girişimleri ile gruplara örnek olan ve onları yüreklendiren kişilerdir.

Sorumluluk ve Duyarlılık

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları çalışanları ve öğrencileriyle bir bütün olarak,

 • Görevlerini ve sorumluluklarını bilen, yerine getiren,
 • Kültürel ve etik / insani değerlere sahip çıkan,
 • Çevresindeki kişilere ve toplumsal olaylara karşı duyarlı,
 • Çevre bilincine sahip bireylerdir.

Şeffaflık – Güven – Özgüven

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, uzman kadrosu ve yarattığı öğretim ortamlarıyla paydaşlarına karşı taahhütlerini yerine getirdiği için güvenilir bir kuruluştur.
 • Tüm paydaşlarında güven sağlamayı temel ilke kabul eden okullarımızda, yaşamı seven, kendisiyle barışık, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren eğitim–  öğretim programları uygulanır.

Gelişim

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları çalışanları ve öğrencileri;

 • Okuduklarını, duyduklarını ve gördüklerini araştırıp sorgulayarak değerlendiren, çağının yeniliklerini takip eden ve uygulayan, ortak hedefler doğrultusunda süreç ve sonucu gözden geçirerek benimseyen bireylerdir.
 • Okullarımızda, öğrencilerin sosyal beceri ve akademik gelişimlerine fırsat veren eğitim – öğretim ortamları yaratılır.

Yaratıcılık ve Üretkenlik

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları çalışanları bilgi birikimlerini etkin şekilde kullanarak, alanlarındaki yenilikleri izlerler.
 • Yapılan özgün  çalışmalar değerlendirilir, kullanılır ve gözden geçirilir, gerektiğinde iyileştirmeler yapılır.
 • Nitelikli çalışmaların sürekliliği sağlanır.
 • Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve yaratıcı çalışmalarını desteklemek amacıyla uygun ortamlar yaratılır.

Kendini Gerçekleştirme

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda öğrenciler için kendini gerçekleştirmelerine fırsat yaratacak ortamlar hazırlanır.

Bu çerçevede öğrencilerin;

 • Özgüveni gelişmiş, sorumluluk ve haklarının bilincinde, insani değerleri benimseyen ve yaşantısına yansıtan,
 • Bireysel donanımının ve gereksinimlerinin farkında olarak doğru seçimler yapabilen ve kendisine uygun/gerçekçi hedefler koyabilen,
 • Hem kendisi, hem de başkaları hakkında olumlu, gerçekçi ve tutarlı düşüncelere sahip,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır.

Öğrencilere tüm bu özellikleri kazandırmak amacıyla ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, çalışanlarına kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamlar hazırlar.

Atatürkçü Düşünce

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Milli Eğitim Temel Kanunu’nun belirlediği genel amaçlar çerçevesinde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve milletini seven, laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve Atatürk İlkeleri’ne bağlı çağdaş gençler yetiştirmeyi amaçlar.

KURUM FELSEFEMİZ

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları,

 • Ülke ve dünya koşullarına uyum sağlar.
 • Zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı sunar.
 • Küreselleşen dünyada etkin, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirir.
 • Eğitimde yaratıcı ve yenilikçidir.
 • Akademik bilgi ve becerileri kazandırmasının yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek bir program bütünü sunar.
 • Eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretmen ve aileyi okulun en temel zenginliği ve kaynağı olarak görür.
 • Öğrenci, aile ve öğretmeni edilgen gören bir eğitim anlayışı yerine, bu öğeleri merkeze alan, onların eğitimden ve okuldan beklentileri etrafında biçimlenmiş bir eğitim anlayışını savunur ve uygular.
 • Öğretmeni sadece bir uygulayıcı değil, eğitim ve okul konusunda temel kararlara katılan aktif bir katılımcı, üzerine yatırım yapılması gereken en önemli ve vazgeçilmez bir insan kaynağı olarak görür.
 • Eğitim – Öğretim sürecindeki uygulama ve değerlendirmeleriyle, bir üst öğretim programı için gerekli olan bilgi donanımını sağlar.
 • Tüm bunları gerçekleştirmek için esnek, katılımcı ve demokratik bir okul kültürü ve örgütlenmesine inanır.

İLKE VE AMAÇLARIMIZ

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve ATATÜRK ilkelerine bağlı, sevgi dolu ve çağdaş bireyler yetiştirmek,
 • Hızla değişen ve gelişen dünya koşullarına uyum sağlamak,
 • Eğitimde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izlemek,
 • Geleneksel ve kalıplaşmış eğitim anlayışının dışına çıkmak,
 • Her bir öğrenciye aynı ilgi ve özeni göstererek onların öğrenme hızlarını kolaylaştırabilmek için öğrenci sayısını kısıtlı tutmak,
 • Akademik bilgi ve becerilerin dışında, öğrencileri kendi kişisel becerileri ve ilgi alanlarıyla ele almak,
 • Öğrencileri bilgi deposu değil; psikolojik, fiziksel ve zihinsel beklentileri karşılanarak bilgiye ulaşmayı bilen, yaratıcı düşünen, sorun çözen, karar veren ve araştırma yapan bireyler haline getirmek,
 • Öğretmenlere karar verme ve uygulama aşamalarında aktif olabilmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamak,
 • Öğrenci, veli ve öğretmen iletişimini sürekli ve etkin kılmak,
 • Öğretim programlarını sınav stresinden uzak, 12 yıl kesintiye uğratmadan sürdürmek,
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik konusunda KALDER ile imzalanan “İyi Niyet Bildirgesi” doğrultusunda kısa zamanda, ulusal boyutta daha güçlü ve yüksek standartlara sahip “Örnek Okul” olmak.

Gerekli Bilgiler:

 • Adres Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi İnönü Bulvarı, 06531 ODTÜ – ANKARA
 • Telefon Ankara:

0 (312) 210 11 82 ( 3 Hat)

0 (312) 210 14 31 ( 2 Hat )

0 (312) 210 21 55

0 (312) 210 10 49

0 (312) 210 10 87

0 (312) 210 18 68

0 (312) 210 15 83

0 (312) 210 15 86

0 (312) 210 18 95

 • Fax Ankara: 0 (312) 210 14 35
 • Adres Mersin: ODTÜ Deniz Bilimleri Yerleşkesi 33731 Erdemli/MERSİN
 • Telefon Mersin: 0 (324) 521 35 17 -  0(324) 521 38 97
 • Fax Mersin: 0(324) 521 30 87
 • Adres Denizli: Gülistan Caddesi 4001 Sokak No:1 20130 Bahçelievler / DENİZLİ
 • Telefon Denizli: 0 (258) 377 96 52
 • Fax Denizli: 0(258) 377 96 54
 • Adres Kayseri: Cami Kebir Mah. Hasbağ Kümevler No:81 38170  Erkilet / KAYSERİ
 • Telefon Kayseri: 0 (352) 344 20 00 – 01 – 02
 • Fax Kayseri: 0(352) 344 09 20
 • Websitesi: http://www.odtugvo.k12.tr/index.aspGörüşlerinizi Yazın